Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105280

Dato: 26.11.2020

Det å tvinge mennesker inn på et karantenehotell med politi er et maktmisbruk ovenfor mennesker. Kampen mot korona har blitt kalt en nasjonal dugnad. Dersom regjeringen ønsker en fremdeles nasjonal dugnad må det være tillit mellom myndigheter og privatpersoner. Å utøve slik matmisbruk skaper stor skepsis til myndighetenes makt og vil kun skape frustrasjon og opprør.

Det å beskytte mennesker mot smitte er bra i seg selv. Det å frarøve menneskets frihet og rett til å være sammen med sine kjære er utenfor det myndighetene bør kunne bestemme. Ja, mennesker kan bli alvorlig syke av korona, men hva blir alle følgene av disse inngripende restriksjonene? Det er på tide å stoppe opp og vurdere om følgene av forebyggingen av korona er mer alvorlig enn sykdommen i seg selv.