Høringssvar fra Marit Espeland

Dato: 27.11.2020

Jeg oppfatter kravet om karantenehotell som et inngripende tiltak som berører en del mennesker som har familie, ektefelle, kjæreste bosatt utenfor Norge. Dette omfatter mange mennesker. Vi er antakelig blant de som overholder og respektere smittevernreglene fordi vi savner våre kjære og nærmeste.

Krav om å gjennomføre 10 dagers karantene ved innreise fra land som er kategorisert som rødt bør endres fra opphold på hotell til egnet sted som f.eks. bolig til ektefelle, kjæreste eller familie.

begrunnelse: ved å gjennomføre karantene i f.eks. ektefellens bolig vil smittespredning reduseres da man omgås langt færre enn på et karantehotell.

Mvh

Marit Espeland