Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251320

Dato: 27.11.2020

Jeg mener ordningen med karantenehotell MÅ vurderes nøye.

Jeg har selv en kjæreste gjennom snart 11 år som bor i Stockholm, og når han kommer til meg er vi jo hjemme hos meg OGSÅ nå i koronatiden, og så lenge de som kommer inn til landet har en adresse å oppholde seg på sammen med kjæreste eller familie, bør det være karantene bra nok. Kan det være en ide å ha en form for meldeplikt noe sted når man er i privat karantene?
Jeg er redd mange forhold og familier vil bli ødelagt av denne karantenehotellordningen :(

Min kjæreste hadde covid-19 i våres, og har nettopp tatt ny test for antistoffer, og dette har han. Dette er også et moment som bør være med i vurderingen av ordningen.

Det må også sies at det er helt urimelig at man skal bruke 10 fri/feriedager på et hotell alene FØR man kan være sammen med kjæresten eller familien. Jeg tviler på at dette er så lett for de som bor utenlands og vil til sin familie og sin kjæreste har anledning til å f.eks. være borte 10 dager + juleferien....

Det snakkes mye om at folk blir psykisk syke av alle endringer rundt korona'n, og det å ikke få treffe sin familie eller kjæreste er definitivt med på å gi ensomhet og å være en psykisk belastning.

Jeg er GLAD myndighetene tar ansvar og vil beskytte oss i denne pandemien, men det MÅ være mer hensyn og logikk i fht enkeltmennesker her, man kan ikke skjære alle over samme kam. Utenladske arbeidere som kommer for å jobbe i Norge er EN ting, de som kommer til familie eller kjæreste er noe HELT annet.

Lykke til, bruk fornuften og vær rause i form av å vise god dømmekraft og tillit til follk.