Høringssvar fra Sarah Rosenbaum

Dato: 27.11.2020

Jeg foreslår at partnere som har vært i utlandet sammen over tid, hvor den ene bor permanent i Norge og den andre ikke, skal behandles på samme måte som ektefeller som reiser inn til Norge sammen. De bør de kunne gå i karantene sammen i egnet bolig (akkurat som ektefeller får mulighet til).

Det gir ingen helsefaglig mening at to mennesker som har vært sammen i utlandet og ankommer sammen, skal splittes ved grensen fordi de ikke er gifte, og den ene sendes på hotell hvor smitterisikoen er nok større enn hjemme hos sin partner. Jeg vil tro at det øker smitterisikoen, ikke omvendt.

Kanskje den enkle måten å skrive dette på er at de som reiser sammen splittes ikke, dersom den ene har egnet karantene bolig.

Jeg synes også det er svært uheldig å lage en karantenhotell regel som skiller mellom det å eie og det å leie bolig. Uansett intensjonen, så blir resultatet ulik behandling av innreisende på bakgrunn i deres økonomisk status.