Høringssvar fra Magnus Hansen

Dato: 27.11.2020

Hei, I bunn og grunn synes jeg norske statsborgere som kan vise til egnet oppholdsted (hus, leilighet eller hytte) bør være unntatt plikt om karantenehotell. Kravet for å kunne vise til egnet oppholdssted for privatperson, bør kunne utarbeides på lignende måte som for arbeidene: ”oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og erklæring fra arbeidsgiver om innkvarteringen” Ytterligere bør det spesifiseres hva som menes med plikt. Vennlig hilsen, Magnus