Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 915128

Dato: 26.11.2020

Som førstegangsfødende med termin om 8 uker har innføringen av karantenehotell forårsaket mye stress og bekymring de siste ukene. Min amerikanske partner og jeg hadde planlagt at han skulle komme hit 10 dager nå i desember, for så å komme tilbake til fødsel i januar. Vi hadde regnet med 10 dagers karantene i min leilighet for oss begge og håpe på at han kunne rekke en ny periode med 10 dagers karantene rundt termin, med tanke på adgang til sykehus til fødsel.

Dersom ordningen med karantenehotell fortsetter uten ytterligere unntak, blir det en svært vanskelig situasjon framover da han kommer til å gå glipp av så og si hele svangerskapet og mulig også fødselen. Jeg er i tillegg redd for at han skal bli smittet på karantenehotellet, og dermed bli nektet å være med på fødsel på sykehuset selv etter karanteneoppholdet. Det er vanskelig å forstå hvorfor partnere og familie ikke skal kunne være sammen i karantene i eget hjem, når de tross alt kommer for å besøke oss som bor i Norge. Jeg har forstått utifra statistikk som er presentert at de økte smittetallene den siste tiden hovedsakelig skyldes grensearbeidere som har pendlet fram og tilbake mellom Norge og hjemlandet sitt, samt nordmenn som har vært på reise og ikke overholdt karantene ved hjemkomst.

Min partner har ikke ubegrenset med midler og dager han kan ta fri for å komme hit, og 10 dager isolert på et hotell føles lite hensiktsmessig når jeg vet han hadde kommet i kontakt med mange færre personer i min egen bolig hvor jeg stiller som garantist. Som høygravid er man i en sårbar situasjon og enhver dag sammen teller. Det oppleves svært inngripende i privatlivet når vi med partnere i utlandet som står for en uforholdsmessig liten del av smittetilfellene, blir belastet i så stor grad. Jeg håper og tror dette kan tas hensyn til, samtidig som man tar hensyn til smittevernet i landet.