Høringssvar fra Helene Halse

Dato: 26.11.2020

Normalt reiser 10-20.000 nordmenn som jobber i utlandet hjem til jul. Hvis vi antar at disse bor i land med dobbelt så høy smitte som i et rødt land så vil trolig seks av disse være smittet ved passering til Norge. Det å pålegge rundt 15.000 mennesker tvungen karantehotell eller innreisenekt vil være en stor samfunnsøkonomisk kostnad. Dersom en hadde krevet negativ koronatest tatt like før ankomst, målt temperatur ved ankomst og kanskje også tatt en ekstra test like etter ankomst ville man fange opp langt flere smittede da denne rutinen burde gjelde for alle nordmenn uavhengig av boligskjøte eller yrke.
I og med at en stor andel av utenlandssmitten er kommet fra utenlandske arbeidere så burde man kanskje forsøkt å begrense dette. Tross alt er de fleste som kommer i Norge lavtlønnede og med rekordhøy arbeidsledighet i Norge vil for eksempel karantenehotell for samtlige av disse trolig være et mer effektivt smittetiltak.
For å unngå utenlandsreiser vil en mulighet være å innføre katantenehotell for alle norske statsborgere som har vært mindre enn 30 dager utenfor Norge. Dette vil ramme en stor del av undøvendige fritidsreiser.