Høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter