Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 213702

Dato: 27.11.2020

Hei,


Jeg og min sønn har Norsk statsborgerskap og lovene i Norge har puttet meg i en situasjon der karantene hotell 5 timer unna min familie er eneste løsningen om jeg vil hjem.

1. Hvilke krav har dere gitt hotellene for å passe på at barnas rettigheter blir fulgt? Har de rett til lek her, rett til privatliv? Har barnet rett til en egen seng å sove i? Er det noen krav dere har gitt hotellene som sier barn har rett til morsmelk erstatning og varm baby mat? Hva om ikke min bagasje kommer frem med disse livsviktige tingene som jeg må ta med, hvem har ansvar for å hjelpe til?

2. Hvilke krav har dere gitt hoteller for å passe på at rommet er et trygt sted å være for et barn/ er det barnesikret?

3. Og hva med hygienen? Er det hygienisk tilrettelagt for småbarnsfamilier når man må spise, sove og skifte bleie på en seng i et rom som ikke skal vaskes i løpet av disse 10 dagene?

4. Hva er kravene hotellet må følge om de tar imot barn med ADHD, eller viser tegn til å ta mental skade under oppholdet? De ansatte er jo vandt til å ta seg av folk som kommer på ferie og forretningsreiser , har de blitt opplært i hvordan de skal håndtere mennesker som lider under oppholdet? Om jeg merker en farlig utvikling i mental helse og ser at Lukas (2år) har det vondt, må jeg som mor da ta en beslutning på å dra fra hotellet, forflytte meg til sjøbua på Andøya og risikere å bli anmeldt?

5. Hva om jeg blir syk? Hva skjer med mitt barn da? Kan min mor som bor 5 timer unna komme inn på hotellet å være med oss da for å passe på mitt barn slik reglene er satt i dag? Må hun betale for oppholdet da?

6. Om dette tiltaket var for å redusere antallet mennesker som kommer inn til landet og dere samtidig er enige i at dette ikke er en sunn tilværelse for mitt barn, hvorfor blir barne familier da kjørt til hotellet? Har dere i det hele tatt vurdert hvem som er egnet til å sitte på karantene hotell? Her åpner dere opp lommeboken og satser på at det går fint ved å stole på hotellansatte. I dag oppholder det seg familier som ikke visste de måtte på karantene hotell, som ikke var forberedt. Hva får dere til å åpne opp lommeboken og gi penger til hotellene (som har hatt er tøft år) uten å stille krav til hvordan de skal passe på oss? Uten å gi informasjon på hvem som må ta ansvar om noe går galt?

7. Bare sånn for å minne på, her blir jo også typer som Ari Behn sittende over julen. Det nytter ikke med lege erklæring. Mennesker som sliter med selvmords tanker kan ende opp her på statens regning. De blir da også servert maten på gulvet utenfor døren, uten telefon på rommet sitt, timer unna familie og venner på juledagen. De blir også fratatt passet og kan risikere en bot få 20.000kr om de drar.

Jeg er utrolig bekymret så takk for muligheten til å sende inn dette

Susanne