Høringssvar fra Leif Søfting

Dato: 27.11.2020

Det er problematisk diskriminering å skille mellom eid og leid bosted. Langtidsleie er en virkelighet for mange, det er trist at Regjeringen legger stein til byrden for de som ikke er i øvre kvartil.