Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 252407

Dato: 26.11.2020

De som kan dokumentere et sted å holde innreise karantene skal få slippe karantenehotell. Dette må på plass minst to uker før julaften.