Høringssvar fra Randi Hjartåker

Dato: 27.11.2020

Hei,

Mener reglene virker meget systematisk med lite system tenking. For å kunne håndtere krise situasjoner bør vi som nasjon være bedre på hvordan vi kan tenke på hele systemer og hvordan vi påvirker og blir påvirket av andre systemer. Dette er problemet med karantene hotell. Det ikke blir en del av en helhetlig strategi, heller en restriksjon som gjelder for bare noen veldig få mennesker og ikke har en stor påvirkning på andre systemer.

- Jeg mener man kunne fått til bedre resultater ved å bruke behavioral intelligense og nudging, i stedet for finansielle og strukturelle begrensinger.

- Hvorfor må ikke alle som kommer inn i Norge fremvise negativ coronatest? Hvorfor skal nordmenn og bosatte unnslippe? Det er jo ett så enkelt tiltak som gjør at det blir mindre interesse i å reise?

- Jeg er overrasket over at sensitiviteten i forhold til hvordan reglene påvirker forskjellige grupper ikke blir lagt vekt på. Det er jo spesielt det regjeringen bør passe på, at reglene fungerer best for flesteparten, uten å redusere rettigheter til bare noen få.