Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 242966

Dato: 27.11.2020

forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Jeg sier nei til dette forslaget.