Høringssvar fra Petter Moseid

Dato: 27.11.2020

Høringsinnspill fra Petter Moseid til forslag til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)


Ber om at spørsmålet om muligheten for å gå i karantene sammen med familiemedlem, kjæreste eller kjære i karantenehotellet vurderes som en mulighet. Isolasjon fra andre medmennesker i 10-dager oppfattes allerede som ett stort inngrep, muligheten for karantene sammen med en mindre gruppe eller enkeltindivid kan lette på dette. I tillegg kan knapphet med tid fra både person i karantene og kjære grunnet jobb og andre sosiale hendelser utgjøre ett problem.

En annen situasjon som ønskes vurdert er muligheten for å søke om disponsasjon til å bruke annet egnet oppholdssted (annet enn karantenehotell). Oppholdsstedet skal godkjennes av ansvarlig person i kommunen, dette ved hjelp av søknadsskjema og andre nødvendige kriterier.
Noen personer har mindre økonomisk frihet, og har mulighet til å bruke disse mulighetene.

Med vennlig hilsen
Petter Moseid