Høringssvar fra Merethe Lønstad

Dato: 27.11.2020

De siste innreiserestriksjonene (karantenehotell) er en vanvittig overreaksjon, samt at den rammer helt skjevt. Den økende importsmitten myndighetene viser til, er jo beviselig på grunn av utenlandsk arbeidskraft, som myndighetene selv har latt være unntatt karantenereglene (!). Det er IKKE norske studenter og familier i utlandet. Men nå er det altså vi som blir straffet for den økte importsmitten, mens utenlandske arbeider fortsatt har særregler. Det er meg en uforståelig og urettferdig gåte.

Sånn situasjonen er nå, kan vi (jeg taler da generelt for nordmenn, og særlig norske familier, i utlandet) både teste oss før avreise, ved grensen, samt noen dager etter for å forsikre oss om at vi er friske. Vi kan til og med gå i karantene i det landet vi bor i (Danmark for mitt vedkommende), 10 dager før vi drar, kjøre bil opp uten å være i kontakt med noen som helst, OG være i karantene på egnet sted i Norge ved ankomst (i vårt tilfelle en tom hytte, men dette kan også være en lånt leilighet osv..) Men ikke noe av dette er bra nok? Ikke en gang en kombinasjon av alle sammen? Det er helt uholdbart og en relativt voldsom frihetsberøvelse. Det er nok mange familier som oss, som vil se det som tilnærmet umulig å være innesperret på et hotell i 10 dager med en baby. Samt også betale 15.000 kr for det..

Har andre løsninger, som nevnt over, overhodet vært vurdert? F.eks. dette å ankomme med bil kontra fly/båt? Teste seg ut av karantene? Hvor er de smittevernfaglige begrunnelsene for de grensene som er satt? Det er f.eks. cases fra Australia som viser at koronahotell har den komplett motsatte virkning, og ender med å være et "smittehotell" som utsetter alle som i utgangspunktet var smittefrie ved ankomst - som jo vil være majoriteten, for unødig smitte.

Videre mener jeg de forskjellene som gjøres mellom nordmenn som jobber og nordmenn som studerer er helt ubegripelig. Jeg unner selvsagt ikke studenter å sitte alene i julen, men når sant skal sies så tror jeg de fleste barnefamilier er en langt mindre smitterisiko enn studentene er.

Bottom line er; det må være likestilling mellom norske studenter og norske familier, og det må være likestilling mellom norske borgere og utenlandsk arbeidskraft. Hvis utlendinger som kommer til Norge for å jobbe bare kan vise til at arbeidsgiver står for egnet karantenested, så bør det i det minste også være en mulighet for norske statsborgere. Annet kan ikke myndighetene være bekjent.

️Jeg har fortsatt tro på at regjeringen innser sin egen korttenkthet i dette reglementet, innfører endringer innen jul, og har tillit til at nordmenn som ønsker å komme hjem til familie i julen klarer å vise sunn fornuft og overholde anbefalinger og råd. Men jeg er fortsatt veldig bekymret for at min 8 mnd gamle datter som knapt har fått sett besteforeldrene sine i sitt første leveår, heller ikke får feire jul sammen med dem..