Høringssvar fra Pernille Bache

Dato: 26.11.2020

Karantenereglene må være levelige for nordmenn og bosatte i Norge.
Nordmenn må kunne komme inn i deres hjemland uten å skulle på karantenehotell. Det samme bør gjelde for andre bosatte i landet og man må kunne motta besøk av familie og nære relasjoner, uten at de må på karantenehotell. Istedet må de kunne oppholde seg på egnede steder som i private hjem, hytter o.lign.
Bosted/ vertsfamilie kan fx underskrive en erklæring om at de besøkende kan bo i karantene der - som kan vise frem ved grensen.
Nære relasjoner: familie/stefamilie (barn, foreldre, besteforeldre, søsken) - ektefeller, samboer, kjærester (til bosittende i landet og de som har tillatelse til innreise (og det kan ikke være et krav at de må være i følge over grensen)).

Det må være tydelig hvilke dokumenter man trenger ved grensen. Hvor det ikke finnes gode offentlige dokumenter, kan det evt være underskrevet erklæring fra de som besøkes.
Vil også foreslå at man lager noen veilende leveregler, for hvordan man enkelt kan overholde smittevern på best mulig måte ved besøk.