Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100216

Dato: 26.11.2020

Jeg ønsker å bruke mitt høringssvar til å belyse problemstillinger rundt karantenehotellordningen. Denne ordningen, og nå lovhjemmelen som søkes for å videreføre dette vil føre til svært svekket tillit blant Norske statsborgere og deres familier. Det er allerede mye som er feil med denne ordningen, og tillit er noe som er viktig å beholde nå som vi nærmer oss ett mulig vendepunkt i pandemien med vaksinegodkjennelser på vei.

Denne ordningen har vist seg å ha vært lite gjennomtenkt, og med skremmende iverkssettelse. JEg har sett mange historier om ulovlig inndragning av pass, dårlig smittevern hos hotellansatte, og rent fiendtlige holdinger fra arbeidere. Ved å etterlate håndhevelse til personer som ikke har satt seg inn i regelverk, eller som ikke respekterer regelverk, har vi endt opp i en situasjon som nærmer seg frihetsberøvelse og isolasjon, istedetfor karanteneplikten som er ønsket.

Kravet om egenandel for hotellkarantene diskriminerer videre på inntekt, da ikke alle har mulighet til å betale for innreise til Norge og hotellkarantene. Er det virkelig slik at vi skal stenge ute alle som ikke har penger til å betale et særdeles dyrt hotellopphold, når de har et fullverdig sted å gjennomføre karantene hos kjæreste eller familie? Skal man virkelig sette prislap på samvær?

Hotellkarantene har videre også vist seg til å være problematisk i andre land, da friske folk risikerer å bli smittet på selve karantenehotellet, slik som skjedde i Victoria i Australia. Effektiviteten til karantenehotell vs karantene i private hjem er altså høyst diskutabel.

Det er ønskelig at man finner en løsning som er bærekraftig for tiden fremover, som ivaretar godt smittevern og behov for pandemibekjempelse med bevegelsesfrihet for de som må gjennomføre en nødvendig reise, familiegjenforening, arbeid o.l. Hotellkarantene er et godt alternativ om man ikke har mulighet til å være i karantene andre steder, men så lenge man har et sted å være burde dette være i orden.

Jeg oppfordrer til at Regjeringen ber FHI og Helsedirektoratet om å utforske en løsning slik som prøves nå ut i Alberta-provinsen i Canada, hvor man testes på ankomst og er i karantene på egnet sted (eget hjem, familiehjem, korttidsleid bolig og i siste utflukt hotell.), inntil svar på test ankommer. Man kommer deretter ut av karantene med plikt om test på dag 6 eller 7, og blir bedt om å rapportere daglig inn symptomer i 14 dager.

Dette er en løsning som vil være mindre inngripende, og ivaretar behov for smittevern og pandemibeskjempelse.

Det er viktig å ivareta innbyggerne i en slik situasjon, opprettholde tillit, og faktisk ha tillitt til befolkningen.

mvh

Marie
(informasjon hentet fra facebookgruppen "oss med familie eller kjærester i utlandet under covid-19")