Høringssvar fra Mikaela Sundin

Dato: 27.11.2020

Å stadfeste lovhjemmel for karantenehotell oppleves svært inngripende for de enkeltindivider som reiser til Norge av ulike årsaker men her siktes det til familiemøter. Å begrense familierelasjoner ved å foreta karantene på hotell istedenfor det frie valg og hjemme hos familien sin, oppleves det ikke forsvarlig.

Selv med gode formål (coronasituasjonen) og smittevern som hensikt, må det veies tungt og grundig opp mot konskevensene overfor privatpersoner.

Ved denne regelendringen vil jeg tro mange som har mulighet til å reise, velge å reise utenlands for å besøke venner og familie istedenfor. Dette vil jo være paradoksalt og ikke ha den tilsiktede effekten av tiltaket.

Ber om at det ikke forankres i lov og kan snarlig gjøres unntak for familiegjenforening.