Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 593855

Dato: 26.11.2020

Hei!

Jeg er en norsk statsborger som har bostedsadresse i UK. Jobber for tiden i Norge, men har forlovede som er igjen i London, og planen var aa feire jul sammen, etter endt karantene for ham. Karantenehotell har vi imidlertidig ikke raad til, og jeg er heller ikke villig til aa utsette han for mer potensiell smitte paa ett hotell og den psykiske paakjenningen. Viser til vedlagt brev om endringer vi haaper paa og foler er gode i forhold til den situasjonen vi er i naa.

Vennlig hilsen

Maren Nygaard

Vedlegg