Høringssvar fra David Bjelkarøy Westervik

Dato: 26.11.2020

Jeg har forståelse for en innstramming i samfunnet ettersom smittesituasjonen har økt, men håper på en løsning hvor vi kan være sammen med våre kjære til jul uten å øke smittespredning. Her er noen av de konkrete forslag vi ser er mulige:


Kjærester og familie som reiser sammen kan også gå i karantene sammen. Med dagens regler vil f.eks et studerende kjærestepar som bor sammen i utlandet og reiser hjem til jul for deretter å bli separert på grensen, fordi en av dem er fra utlandet. Dette oppleves som irrasjonelt ettersom de bor, og reiser sammen, men kan ikke gå i karantene sammen.

Karantene i familie eller kjærestes hjem, dokumentasjon på adresse må bli fremlagt, og stikkprøver for å kontrollere at karantenebestemmelse blir ivaretatt kan gjennomføres. Denne ordningen blir brukt i mange land med gode erfaringer blant annet Danmark. Boligen/leiligheten disponeres av norsk statsborger eller beboer men behøves ikke å eies av sistnevnte. Dette inkluderer:

Dem som leier bolig

Har egnet feriebolig

Bor sammen med familie, med fritids karantene for dem som bor i samme husstand