Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 223605

Dato: 26.11.2020

Foreslår at lovforslaget endres så norske statsborgere skal kunne gjennnomføre sin karanteneperiode på egnet bosted hvis de kan dokumentere for dette. Ingen grunn til å forskjellsbehandle norske statsborgere som eier kontra leier eller har en leilighet/hus/hytte til disposisjon.

Likestille 'eie' kravet med et krav om dokumentert egnet oppholdssted, som leiekontrakt, erklæring på bolig til disposisjon o.l.