Høringssvar fra Susanne

Dato: 26.11.2020

Hvordan kan regjeringen forsvare at alle innreisende til Norge fra røde land skal på karantenehotell når de tydeligvis har statistik som viser at importsmitten kommer fra arbeidere fra eks. Polen, siden de tidligere har uttalt dette?
Noe de derimot ikke viser statistikk for er hvordan arbeidende, norske statsborgere i Danmark smitter mer enn norske studenter i Danmark. Men likevel får studerende lov til å holde karantene i private hjem hos nær familie, mens arbeidende holdes inne på hotell, selvom mange av dem har mulighet til å oppholde seg i lånte/leide, ledige leiligheter som familie eller venner stiller til disposisjon. Dette er også en stor kostnad for samfunnet.