Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126132

Dato: 26.11.2020

Høringssvar angående karantenehotell.

Det oppleves som et tillitsbrudd at norske myndigheter vil tvinge norske statsborgere som er bosatt i utlandet i karantenehotell, til tross for at mange kan vise til "egnet oppholdssted" for karantenen i form av et tomt hus, leilighet eller hytte. Med reglene slik de praktiseres i dag, sendes det et tydelig signal om at man ikke har tillitt til at norske statsborgere som arbeider i utlandet vil følge karanteneplikten. Hvorfor er vi mindre pålitelige enn dem som eier bolig i Norge, studenter eller utenlandsk arbeidskraft? Hvorfor har man ikke tillitt til at vi ønsker å bidra til å bekjempe smitten ved å overholde 10 dagers karanten?

Nordmenn vil alltid kunne komme hjem blir det sagt, men slik reglene praktiseres i dag vil det for mange være praktisk eller økonomisk vanskelig å få komme hjem. At norske myndigheter har bestemt at man har mer tillitt til dem som eier bolig, enn de som leier, oppleves som lite logisk og gjennomtenkt mtp redusert smittespredning. Særlig når det ikke finnes mekanismer eller systemer for å sikre at disse faktisk gjennomfører karantenen i boligen de eier. Videre oppleves det som dypt urettferdig at utenlandsk arbeidskraft kan unngå karantenehotell ved å vise til egnet oppholdssted, når det samme ikke gjelder nordmenn som av ulike grunner er bostedregistrert i utlandet. Her blir vi ofret til fordel for dem med økonomiske midler og til fordel for selskaper som trenger billig arbeidskraft utefra.

Erna Solberg argumenterer for at det er særlig behov for karantenehotell, da mange som er bosatt i Norge vil reise utenlands til sine familier i løpet av julen. Denne argumentasjonen holder ikke, da dette primært vil være mennesker som er bosatt i Norge, og dermed vil være fritatt karantenehotell. Det er allerede innrømmet fra flere hold at reglene ikke følger smittevernslogikk og at man er bekymret for at tillitten til norske myndigheters håndtering av pandemien er under press. Nå har dere mulighet til å gjøre de justeringene som er nødvendige for å opprettholde folks tillitt til myndighetenes håndtering, til regjeringen og til landet vi er vokst opp i. Juster forskriften og reglene, slik at de som kan dokumentere at de har et egnet oppholdssted for hele karanteneperioden, blir fritatt karantenehotell.