Høringssvar fra J

Dato: 26.11.2020

Jeg er veldig kritisk til karantenehotell slik som de er nå.
Jeg skjønner at regjeringen har lyst å dempe importsmitte, men slik reglene er nå er det klart at akkuratt de gruppene som FHI opplyser som forsvarlig for mestparten av importsmitten (utenlandsk arbeidstakere og nordmenn som reiser ofte) har fått unntak.
De som er igjen, som det ikke fins tall som indikerer at de bidrar til økning i importsmitte og dermed tvinges i karantene hotell er nemlig nordmenn som er folkeregistrert i utlandet og kjærester og slektninger av norske borgere.
Regjeringen påstår at reglene må være enkle å håndheve, men det fins ingen logikk i at gruppene som er påvisst ansvarlig for importsmitten slippes inn i landet mens de det ikke fins tall for, ikke er representert i diskusjoner ang. importsmitte ikke slippes inn. Dette gir inntrykk av at regjeringen er mer opptatt av landets økonomi enn det mentale helse til befolkningen. Videre ser vi enda flere saker der arbeidstakere får stadig flere bot for brudd på karantenplikt, samt utbudd (ref. Lyngdal).

Regjeringen påstår også at hensikten med hotellene er å sikre på at 'gjestene' gjennomfører karanteneplikten. Igjen, fins det ingen tall som indikere at gruppene som ikke får unntak har tendens til å bryte karanteneplikten, til motssetning til gruppene som har unntak.

Fra før har vi hatt kjæresteerklaring som lar det dokumenteres nøyaktig hvor en gjennomfører karanteneplikten. Hvorfor er ikke dette nok lenger? Blir det oppfølging på hver enkelt utenlandsk arbeidstaker som kommer til norge nå? Dette har vi heller ikke fått svar på.

Samtidig som det er mye diskusjon ang. hvem skal pålegges å gjennomføre karateneplikten på hotell, stilles det også spørsmål om hvilke, hvis noen, krav regjeringen stiller til hotellene som blir tatt i bruk. Vi vet at folk blir fratatt sine pass, det mangles utstyr i rommene spesielt i forhold til barnefamilier, forskjellige hotell har forskjellige regler angående besøk, luftetid og informasjon.
Det er tydelig at tiltaket er dårlig gjennomtenkt og at det ikke stilles minstekrav. I tillegg gjør det svært vanskelig for en individ å forberede seg til karantene.

Hvis regjeringen velger å fortsette med driving av karantenehotell må alle hotell drives likt.
Det må fins enkelte regler og krav om hotellets fasiliteter, rengjøring, utstyr samt informasjon til 'gjestene'.

I tillegg må det passes på at grensepolitiet, kommunene, og hotellansett får riktig og oppdatert informasjon om hvem skal på karantenehotell og hvordan hotellene skal drives.