Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169453

Dato: 27.11.2020

Det er så mye som er feil, urettferdig og ulogisk når det gjelder karantenehotell at dette brevet kunne blitt veldig langt. Men jeg ønsker å fokusere på diskriminering av norske barn med utenlandske besteforeldre, særlig de fra 3. land. Disse barna blir fratatt mulighet for samvær med besteforeldre, og ikke bare i forbindelse med Jul.
Tusenvis av barn har ventet på ett år, noen enda lenger, for å se besteforeldrene sine. Karantenehotell betyr i praksis at for de fleste besteforeldre er grensene stengt igjen. De får ikke kommet til Norge, for et sånt hotell er ikke noe egnet sted for gamle mennesker i risikogruppe. Det er mange grunner til dette - smittefare (for mange fremmede folk rundt dem som kan selv være smittet), forskjellige helseproblemer pga alder som krever tilrettelagte boforhold (og noen er tom avhengig av personlig hjelp med daglige rutiner), de fleste kan hverken norsk eller engelsk, og i tillegg finnes det ikke mange pensjonister fra 3. land som har 5-10 tusen kroner for å betale for dette.
Det er ikke de som er farlige - det er karantenehotell som er farlig for de! Det er ingen forskjell på folk som kommer fra de samme røde land når det gjelder smittefare, så det er helt uforståelig at en mor som måtte reise og besøke familien sin kan dra rett hjem til mannen og barna, mens en bestemor må sitte på hotellet på flyplassen i 10 dager.
De fleste, om ikke alle, familiemedlemmer fra 3. land må ha visum for å komme til Norge. Derfor er det veldig lett å ha kontroll på hvor de skal bo, og hvem som skal holdes ansvarlig (en norsk statsborger / en person bosatt i Norge som inviterte de) for at karantenen gjennomføres som den skal. Det er helt unødvendig å plassere disse menneskene på karantenehotell.
I dagens nyhetsartikkel på TV2 sin side ( https://www.tv2.no/nyheter/11800862/?fbclid=IwAR1FcIYh_M2vwUAYr5IeUJSQwvkgsLueQeJzy4L8MSyrGF2DqCqNd-EJAJ) kan vi lese følgende:
"Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg understreker at også FHI anbefalte å ta i bruk karantenehotell. <...> det var ingen uenighet om at man burde ha karantenehotell, for vi så at det var veldig vanskelig å ellers få kontroll på smitten som kom fra andre land."
Men har noen prøvd å få kontroll?? Det finnes så mange unntak fra regelen om karantenehotell at i virkeligheten MESTEPARTEN av reisende får dratt rett hjem - uten å måtte testes og uten at noen sjekker om de faktisk gjennomfører karantene. Det som hadde vært logisk da var å kreve at ALLE skal testes, og at ALLE skal bo på hotell i 10 dager.
Eller holder det egentlig med et dokumentert, egnet sted å bo? Men da burde det også holde for ALLE.