Høringssvar fra Håkon Berre

Dato: 26.11.2020

Oppfordring til unntak fra karantenehotell for barnefamilier

Vi er en familie på 3 norske statsborgere, bosatt i København: min kjæreste (som er gravid i 8. måned), vår sønn på 3 år og meg selv. Vi har store ønsker om å reise hjem til Norge til jul, da vi ikke har sett våres foreldre på ett år, og vår sønn hellere ikke har sett sine besteforeldre, onkler, tanter og søskenbarn på ett år. Derfor vil denne julen være tiltrengt for å kunne besøke familien før vi venter barn i februar.

Vi har begge foreldre som er i riskogruppen, min kjæreste er høygravid, og vi hadde derfor nøye planlagt en mest mulig sikker løsning for en 10 dagers karantene, uten å behøve å komme i kontakt med andre:

1. Bosted for oss 3 alene i 10 dager på en lånt hytte langt unna andre mennesker, med medbragt mat, drikke og utstyr så vi ikke skal ut å handle.

2. Å kjøre i bil fra Danmark og opp til hytta for å unngå kontakt med andre under transporten.

3. Å teste oss to ganger før avreise (i Danmark kan man testes ved behov uten symptomer).

Men så kom reglene om karantenehotell, og det gjorde det hele mer utrygt:

Vi er utrygge ved praktiseringen av smittevern på karantenehotellene, og særlig vil det være vanskelig å styre hva en 3-åring tar på når man beveger seg gjennom trapper, heis eller i møter med andre folk på vei inn eller ut av hotellet. Det føles uansvarlig å reise videre til besteforeldre etter 10 dager på et karantenehotell, med utryggheten om at vi kan ha blitt smittet på hotellet.

Samtidig er det også helt uakseptabelt å tilbringe 10 dager på et hotell med et aktivt 3-årig barn med begrenset mulighet for lek eller å bevege seg fritt utendørs. Hvordan gjør man med mat til barnet, som helt sikkert har bruk for mat utenom "foringstidene"? Og hvordan med bleier? Og hva med min kjærestes graviditetskvalme som fører til oppkast etter de fleste typer måltider? Det er også nevnt fra de norske karantenehotellers informasjonsbrev at rommene ikke rengjøres under oppholdet, hva gjør man da når 3-åringen tisser eller kaster opp i senga? Hvordan får man vasket sine klær?

Praktisk sett vil et hotellrom være helt uegnet til et 10 dagers opphold for en familie på 3 med tanke på at både middagslurer, soving fra kl 19, spising, bleieskift, hjemmekontor for begge foreldre, leking, alt skal foregå på samme rom - alt samme stort sett i en seng!

Dersom vi bare var oss to voksne, kunne vi sikkert ha vurdert å betale 10.000 kr for å bo på et mye mer utrygt sted enn vi hadde planlagt. Men fordi vi er så "uheldige" at vi har en liten aktiv sønn og fordi min kjæreste er gravid, utelukkes vi indirekte fra å reise inn i vårt eget hjemland, samtidig med at studenter og arbeidsreisende fritt kan velge eget sted for karantene. Er dette lovlig i forhold til grunnlovens paragraf 106?

Det er liten logikk i at det kun er studenter, utenlandske arbeidere og deres arbeidsgivere som gis full tillit til dokumentasjon av egnet oppholdssted, når andre godt kan dokumentere fullstendig det samme. Jeg tviler på at studenter og utenlandske arbeideres ville hatt like store problemer med å bo på et karantenehotell som oss med små barn. Hvorfor innfører man ikke heller hotellkarantene-plikt for de utenlandske arbeiderne som ankommer landet? Størsteparten av dem reiser nok uten barn, og I min optikk ville de ha mye lettere for å kunne klare 10 dager på et karantenehotell.

Vær så snill å gi oss tillit, så vi kan avholde karantene på et trygt og sikkert sted, som ville være til det absolutt beste for både oss, familien og fedrelandet. Denne loven diskriminerer barn og barnefamilier.

Forslag:

1. Karantenehotell for utenlandske arbeidere

2. Mulighet for å dokumentere egnet oppholdssted for grupper hvor det er uforholdsmessig med karantene på hotell: barnefamilier, psykisk/fysisk syke, folk med behov for spesialtilpasset diett (dokumenteres også ved innreise).

Har vedlagt informasjonsbrev fra Clarion Hotel Gardermoen, samt utdrag fra grunnlovens paragraf 106.

mvh Håkon Berre, København

Grunnloven § 106:

"Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket."

Vedlegg