Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141999

Dato: 26.11.2020

Om studerende kan avholde karantænen hos forældrene eller skal på karantænehotel bør være ens for alle studenter med forældre der jobber og har fast bopæl i Norge. I forslaget står der at følgende er unntaket for karantænehotel" Unntaket for personer som er bosatt i Norge, omfatter dem som er folkeregistrert i Norge. Dette inkluderer også personer i utenrikstjenesten, utenlandske diplomater i Norge og utenlandsstudenter i Norden som før studiet var bosatt i Norge, men som grunnet nordiske særregler ikke lenger er folkeregistrert i Norge. Denne gruppen antas å ha et egnet oppholdssted for karantene ved innreise". Det er stærkt diskriminerende, at vi som utenlandske arbejdstagere, der bor og jobber her i Norge gennem flere år, ikke har samme rettigheter som norske statsborgere. Børn af vores kolleger der læser i utlandet kan avholde karantæneperioden hos forældrene mens vore børn må bo på karantænehotel innen de kan tilbringe julen med familien.

Hvad er den faglige begrunnelse for dette? For at opretholde denne diskriminering bør der forelægges bevis for at børn der ikke har boet i Norge innen de begyndte at studerer smitter mere end dem der er norske statsborgere eller som har boet i landet innen de rejste til utlandet for at studerer. Det er uforståeligt at et land som Norge laver lovgivning der på den vis diskriminerer dele av befolkningen og stiller disses familier dårligere. Tilsvarende forskelsbehandling ses ikke i de andre Nordiske lande.