Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170136

Dato: 27.11.2020

Jeg er norsk statsborger som er bosatt i Sverige, Strømstad, men jobber som lærer i Oslo. Her leier jeg en "pendlerleilighet" som jeg bor i, og har bodd i i hele høst.

"Unntaket for arbeidstakere er begrenset til å gjelde der arbeidsgiver sørger for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden. Både arbeidsforholdet og oppholdsstedet må kunne dokumenteres ved innreise."

I dette utdraget står det at det bare er de som har bolig som arbeidsgiver har sørget for som får fritak. Hvorfor? Jeg har leid bolig for dette skoleåret, hvor jeg bor alene - hvorfor er ikke det bra nok? Jeg har allerede ekstra kostnader for bolig siden jeg er pendler, og så vil dere kreve at jeg skal måtte betale en halv månedsleie for å bo på karantenehotell i 10 dager mens min leilighet står tom hvis jeg reiser hjem for å se min mann?

Dette er ikke greit!