Høringssvar fra Jostein Woxen

Dato: 26.11.2020

Jeg ber om at det ikke skal diskrimineres mellom arbeidende og studerende norske statsborgere bosatt i utlandet. Det er ingen øvre aldersgrense for å være student.

Dersom det kan dokumenteres med signatur og referanse at karantene gjennomføres etter reglene og uten smitterisiko for befolkningen skal ikke regjeringen tvinge norske statsborgere i karantenehotell.

En norsk statsborger med utenlands bostedsadresse blir per i dag behandlet som en nasjonal risiko ved hjemsendelse til sitt moderland utelukkende på bakgrunn av mangel på eid eiendom. Mens en studerende vil fritt kunne reise inn i landet med minimal regulering.