Høringssvar fra Lene Fossum

Dato: 27.11.2020

Det burde være mulighet for å oppholde seg på eget oppholdssted for hjemmekarantene såfremt man kan dokumentere dette. Dokumentasjon kan for eksempel være et formular som inneholder informasjon om boforhold (mulighet for isolasjon, hvem som bor på adressen etc.) og som er underskrevet av den som eier/leier bostedet. Denne informasjonen kan også brukes til smittesporing.

De nåværende regler som innebærer hotellkarantene skaper uheldige skiller mellom grupper av mennesker, og som det ser ut nå er reglene mer favorable for grupper som typisk er bedre økonomisk stillet enn andre. Videre splitter de nåværende reglende familier, og representerer en til dels ulogisk inngripen i et meget følelsesladet aspekt i individets liv.

Er dette det Norge vi ønsker - pandemi eller ei?