Høringssvar fra Vibeke Tomter Eksten

Dato: 27.11.2020

København, Danmark 27.11.2020

Høring – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Jeg viser til høringsbrev publisert 25. november 2020

Kjære regjering, politikere.

Jeg er en norsk statsborger boende i Danmark på 4 året sammen med min danske mann og våres datter på 16 måneder. Viktigheten og behovet er stort for å kunne komme hjem til vår aller nærmeste familie som befinner seg i Norge. Spesielt i julen. Jeg som studerende kan holde karantene hjemme hos mine foreldre. Men det kan hverken mannen min, ei heller min datter. Hvis jeg velger å dra til Norge sammen min datter, skal min datter på karantenehotell. Det sier seg selv at man ikke kan sende sitt 16 måneder gamle barn dit alene, dermed skal selvfølgelig også jeg dit.

Å sitte inne på et rom på et karantenehotell med et lite barn, herunder også alt det praktiske et så lite barn har behov for, lar seg ikke gjøre. For å ikke snakke om hvor uverdig det skal være å nærmest stenge inne et barn (og voksne) på noen få kvadratmeter i hele 10 dager. Dere gir faktisk ikke småbarnsfamilier noe annet valg, enn å bli hjemme. Vi kommer til Norge for å være sammen med våre nærmeste, men dere mener at man først skal holdes inne på et rom i 10 dager før man får lov til dette. For en familie på 3, blir det 15.000,- kroner, en dyr pris for mistet frihet.

Debatten på NRK om karantenehotell med Fredrik Solvang ga lys på hvor umenneskelig og ulogisk ordningen er. Og hvorfor skal studenter kunne bo hos sin familie? Men ikke andre? Studenter er ingen mindre smitterisiko enn andre mennesker. Som helsedirektøren selv sa under NRK debatten, "Det er ingen smittevernslogikk i dette, det handler om at man må sette en grense". Denne uttalelsen sier sitt. Og det kommer også frem under debatten at bruken av karantenehotell vil ha en avskrekkende effekt som vil begrense antallet personer som velger å reise til Norge.

Det foreligger per nå ingen dokumentasjon på effekten med karantenehotell for personer som allerede har testet negativt før ankomst. Og, heller ingen dokumentasjon på at innreisende med negativ test har en overrepresentert risiko for å være smittet i forhold til befolkningen generelt.

Hva med å teste langt fler av befolkningen i Norge? For å få et riktig overblikk og kontroll. I Danmark tester de opp mot 85.0000 mennesker hver dag, og man behøver ingen henvisning. Negativ test før avreise og obligatorisk test ved ankomst bør holde, og at man dermed kan gjennomføre karantene hos de du besøker.

De som er i karantene bør registreres med bosted og relevant informasjon, og dermed vil det være mulighet for å ta stikkprøver på at karantene overholdes. Her i Danmark er det ikke blitt innført slike inngripende tiltak og innreisetriksjoner som det Norge gjør, fordi det er noe som heter menneskerettigheter. Det gir også store konsekvenser for det enkelte individ med så inngripende restriksjoner. Store tiltak for smittebegrensning er nødvendig, og vi ønsker alle å bidra i denne kampen, men disse reglene rammer for mange både økonomisk og emosjonelt. Regjeringen blir nødt for å innrømme sine feil og legge stolthet til side i denne saken, og endre reglene.

Mvh,

Vibeke Tomter Eksten