Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 160356

Dato: 26.11.2020

med dette ønsker jeg å skrive at familier bør ikke deles ved ankomsten til Norge.

og familier med utenlandske medlemmer bor ikke behandles forskjellig pga utenlandsk pass eller tilknytting av eiendom.