Høringssvar fra Robert Næss

Dato: 27.11.2020

Det er naturlig at Regjerningen ønsker å bekjempe smitte fra utlandet. Men, det er ikke godt smittevern å betale rundt 15 millioner kroner per antatt smittet.

I dette forslaget rammer man den gruppen som generelt har svært lite smitte samtidig som høyrisikogruppen ikke blir stoppet. Grunnen til det er at arbeidsinnvandrerne kan tilbringe karantenetiden på et sted som arbeidsgiver har besørget. Dette er arbeidstagere som ikke kan ha hjemmekontor, som jobber tett sammen og som typisk har mange kontaktpersoner under arbeid og på fritiden. I tillegg har de insentiver til å skjule en eventuell smitte da dette vil frata dem jobben. Dette er en høyrisikogruppe som reelt sett ikke blir fanget opp av denne forsktiften. En annen høyrisikogruppe som ikke blir fanget opp er nordmenn som neglisjerer smitteråd og tar seg en unødvendig utenlandstur. Deres adferd indikerer en høyere smittegrad og igjen er dette en gruppe som burde ha blitt fanget opp.

De fleste nordmenn som jobber i utlandet har en jobb som tillater hjemmekontor samt at de ofte har en stabil vennekrets med få unike kontaktpunkter. I dette forslaget er de den eneste gruppen som havner på karantenehotell. Med en samlet kostnad på 15.000 kroner per person for karantenehotell og en antatt smitte på 100 per 100.000 innbyggere (5 ganger så høyt som et rødt nivå) ville dette innebære en kostnad på 15 millioner kroner per antatt smittet. Grunnen til at tallet blir så høyt er at hvis vi tenker oss 10.000 nordmenn som reiser inn så vil bare ti av disse ha en pågående smitte. Den samlede karantenekostnaden blir da 15.000kr ganger de 10.000 innreisende. Det er 150 mill og gir dermed 15 mill per smittet. I praksis vil man ikke se disse beløpene. Det skyldes, som regjerningen legger til grunn, at nordmenn i praksis blir stengt ute av Norge. Men, det å berøve friheten har en kostnad som vanskelig kan regnes om til kroner. Det er likevel grunn til å tro at den relle kostnaden er betydelig.

Forskriften bør endres slik at den rammer de som har vist seg å bringe smitte inn til landet.