Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164328

Dato: 26.11.2020

Ser ingen fornuft i å bli tvunget inn på karantenehotell til 5000 kr per person, når man har tilgang på egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen. I henhold til menneskerettighetne er det heller ikke riktig. Har selv tilgang på en tom familiehytte langt vekk fra folk, hvor risikoen for å smitte ansatte og andre er lik null. Hvorfor kan man ikke som privatperson vise til egnet oppholdssted slik som arbeidsgiverene har mulighet for? Ikke på noe som helst måte uenig i at karantenen må gjennomføres, men denne endringen og måten det blir gjort på, er for inngripende og overraskende for oss som har i månedsvis planlagt besøk, i henhold til riktig smittevern. Ber med dette om en ordning hvor man kan vise til egnet oppholdssted, uavhengig av eie, leie. Syns det svekker tilliten til regjeringen at disse tiltakene kommer nå rett før jul, uten logikk og mening!