Høringssvar fra Ida Kristina Krüger

Dato: 27.11.2020

Jeg synes det burde åpnes opp for at slektninger/kjærester bør få kunne gjennomføre karantene på besøkelsessted. Eventuellt kan det i tilegg til karantene være krav om testing før innreise, eller i løpet av karantenetiden.