Høringssvar fra Øystein Viktil

Dato: 27.11.2020

I høringsnotatet er begrunnelsen for karantenehotellordningen at en viktig årsak til smittespredningen er importsmitte. Det nevnes derfor at «det er svært viktig at karantenereglene etterleves». Derfor virker det logisk at et første skritt er at man hever terskelen for unntak fra karantene. Blant annet har det, som vist i artikkelen fra Aftenposten i lenken under, vært stor importsmitte fra personer som har vært unntatt karantenereglene. Importsmitten synes altså i hovedsak å komme fra unntakene fra karantene, heller enn fra folk som bryter karantenen.

https://www.aftenposten.no/norge/i/Qmm2Jq/de-fikk-unntak-fra-karantenereglene-naa-er-importsmitten-rekordhoey

Derfor vil trolig en strengere praktisering av karanteneunntakene være et mer effektivt virkemiddel enn å tvinge innreisende inn på et karantenehotell. Spesielt ettersom regelen om karantenehotell treffer en spesifikk og noe tilfeldig gruppe mennesker. Samtidig er flere av unntakene fra regelen om karantene vanskelig å forstå. Eksempelvis fikk fotballaget Arsenal Football Club ikke bare unntak fra regelen om karantenehotell, men også fra karantene ved innreise. Et fotballag der 11 spillere i troppen, 8 dager før ankomst Norge, reiste med sine respektive landslag rundt i verden for å spille fotball. Hensikten med innreisen var naturligvis å spille mot Molde Fotballklubb og dermed være i nærkontakt med dem. Slike unntak er det flere av.

Justisdepartementet har bekreftet at bakgrunnen for alle unntakene fra regelen om karantenehotell handler om behovet for å enkelt kunne dokumentere og sannsynliggjøre muligheten den enkelte innreisende har for å gjennomføre karantenen på et egnet sted. Her mener jeg at departementet bør kunne lempe på kravet til dokumentasjon (registrert i folkeregisteret eller eie en bolig), ettersom det trolig aldri har vært enklere å dokumentere omgivelsene man befinner seg i. For eksempel bør en kunne oppholde seg i en bolig eller fritidsbolig dersom eieren av denne bekrefter at den vil være tilgjengelig for den innreisende, slik at karantene kan gjennomføres uten å være i fysisk nærhet med andre. Dette kan dokumenteres eksempelvis med et skriv fra eier av boligen og bilder av stedet. Videre finnes det mange andre måter å kontrollere at karantene blir overholdt, for eksempel deling av posisjon via telefon.

Ved å endre forskriften med de to følgende punkt, vil importsmitte kunne reduseres uten store ekstrakostnader for samfunnet som helhet og for den enkelte.

1. Heve terskelen for unntak fra karantene.

2. At forskriften åpner for unntak fra krav om karantenehotell dersom innreiser kan dokumentere at karantene vil bli overholdt på egnet sted. Innreiser kan belastes for eventuelle kontrollkostnader.