Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 337377

Dato: 27.11.2020

Hermed en tilføyelse til et tidligere innsendt høringssvar.

Regjeringen har meldt ut til pressen at det blir sannsy lingvis noen endringer til reglene om karantenehotell, men at det formentlig bare blir i forhold til spørsmålet om leie og eie. Både i debatten på NRK og på pressekonferanse har det blitt spesifisert at dette gjelder langstids-leiekontrakter.

Min kommentar er at det gir ingen mening å begrense til langtidsleie, da dette ikke ikke er relevant for risiko for smitte. Målet er å ha egnet oppholdssted, så leiens varighet burde være irrelevant.

For eksempel hvis en vil låne en tom boenhet som et familiemedlem har til rådighet, eller en hytte, så vil begrensningen på langtidsleie ødelegge denne mulighet. Det burde det ikke være noen smittevernfaglig begrunnelse for.