Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 320180

Dato: 27.11.2020

Jeg ønsker å uttrykke en sterk bekymring for forslaget til å utvide kravet om opphold på karantenehotell for reisende fra røde land.

Det jeg finner mest bekymrende og urovekkende er diskrimineringen av ulike grupper innreisende.

Helsedirektoratet og myndighetene har ikke kommet med noe grunnlag for hvorfor en gruppe mennesker, i dette tilfellet norske statsborgere som jobber og er folkeregistrert utenfor landets grenser behandles ulikt fra norske studenter i utlandet og innreisende som skal arbeide.

Det finnes ikke dokumentasjon for at akkurat denne gruppen innreisende er en direkte trussel mot befolkningen og å ivareta kontroll over pandemien. Derimot er det registrert i store mengder smitteutbrudd på skoler, eldrehjem, arbeidsmiljøer etc.

Det er også urovekkende hvordan denne gruppen innreisende (og forsåvidt alle de andre som blir tvunget inn på koronahotell) blir påkrevd å betale 5000,- for oppholdet.

Hva med rettighetene til norske statsborgere som er bosatt i utlandet? Og hva med deres liv og helse?

Hvis en innreisende kan dokumentere, bekrefte og love på tro og ære at man har et tilstrekkelig bosted man kan oppholde seg og isolere seg i 10 dager så finnes det ikke grunnlag for å tvinge denne personen inn på et hotell hvor det er samlet en stor gruppe ulike innreisende fra mange ulike land/steder. Ved å gjøre dette, betyr det at man ikke ivaretar rettighetene og helsa til den norske statsborgeren, og at det heller ikke har grunnlag i lov jf. Grunnlovens menneskerettighetskapittel og paragraf 113:

Grunnloven § 113 slår fast legalitetsprinsippet om at «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.»