Høringssvar fra Veronica Mittet Bjerkeli

Dato: 27.11.2020

Jeg mener at de som kan bevise egenet oppholdssted for hjemmekarantene må få mulighet til å gjennomføre karantenen der. Bevis på egnet oppholdssted kan være et skjema som er undertegnet av de som eier/leier bostedet, hvor de må fylle inn informasjon om bostedsadresse, størrelse på bosted og hvem som bor på bostedet. Dette vil også gjøre det mulig å spore en eventuel smitte fra deg