Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 453236

Dato: 26.11.2020

  1. La utlandske statsborger som har kjæreste i Norge komme inn i landet og holde en karantene på annet sted enn karantenehotell.