Høringssvar fra Bjarte Bø-Sande

Dato: 27.11.2020

Til departementet

Jeg er gjort kjent med dette høringsnotatet i siste slutt.

Jeg har en kjæreste i Thailand som jeg vil gjerne få henne hit på besøk. Saken er at Thailand er blant de landene som har lav smitte, og jeg forstår ikke hvorfor Thailand er markert som rødt land. Jeg mener at det fortsatt må være restriksjoner for ordinær turisme, men det må åpnes for unntak for oss med kjærester og ektefeller fra tredjeland.

Med vennlig hilsen

Bjarte Bø-Sande