Høringssvar fra Carina Linde Wisnes

Dato: 27.11.2020

Hei,

Er det mulig å komme med informasjon om hvilken dokumentasjon man må ha ved innreise som norsk statsborger som bor i Norge med eget bobel (eier bolig) for å unngå karantene hotell når man kommerfra et opphold i et rødt land?

Hvordan kan dere rettferdiggjøre at norske statsborgere som studerer i utlandet kan unnslippe karantenehotell, men en norsk statsborger som jobber i et rødt land som har hatt hjemmekontor og null sosial kontakt må på hotell? Er det ikke mer sannsynlig at en student har smitte med hvis man ser på hvordan smitten utviklet seg sist i Norge?

Hvorfor kan man ikke som norsk statsborger får utføre sin karante hos familie?

Hvorfor kan man ikke følge andre nordiske land? Det er vanlig og bo/jobbe/studere på tevrs av nordiske land? Kunne ikke man egne regler her?