Høringssvar fra Anne Fløtaker

Dato: 26.11.2020

Det er vanskelig å forstå logikken i at privatpersoner skal pålegges karantenehotell, mens det ikke kreves av arbeidstakere, sportsutøvere, studenter etc. Juridisk ser dette ut som grovt diskriminerende symbolpolitikk.
Å pålegge mennesker som kanskje selv er i risikogruppe for covid-19 å transporteres sammen med mulig smittede, samt å oppholde seg på hoteller der hygiene er dårlig og betjeningen er ufaglært og uten opplæring i både lovverk og smittevern strider mot alminnelig rettsfølelse.
At man i stedet kunne kreve en strenger dokumentasjon av hvor og hvordan karantenen skal gjennomføres virker opplagt. Og at skille skal gå ved om man eier en eiendom eller ikke har ingenting med smittevern å gjøre.
Dessverre vil så tydelig urimelige og lite målrettete tiltak ytterligere undergrave tilliten til myndighetene.