Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 223374

Dato: 27.11.2020

Respektert Regjering.no,

Jeg synes dette er helt ydmykende! Folk må ta en test på at de er negative, og likevel blir de tvunget til å bo på et karantenehotell. Hvorfor har de i det minstre ikke lov til å spise som mennesker i spisesalen, men maten blir liggende på dørstokken som i fengselsceller. Har de til og med lov å gå utenfor i luften? Og de må fortsatt betale for den behandlingen.

Vi ønsket virkelig å besøke vår eneste sønn som bor og jobber i Oslo. En forferdelig urettferdighet er allerede gjort mot oss fordi vi kommer fra Serbia. Vi fikk ikke besøke før 21. oktober, mens i løpet av sommeren fikk turister komme inn i Norge hvis de kom fra EU-land.

Norge får en topp ung ekspert som bidrar til velstand- og til gjengjeld pålegger forhold som gjør det umulig for foreldre besøke sin eneste sønn! Vi ville bo hos sønnen vår, og selvfølgelig fulgte vi samvittighetsfullt alle sikkerhetstiltak knyttet til pandemien.

Vennligst forstå oss og oppfylle vår forespørsel om å oppheve plikten til å bo på et karantenehotell!

Tvunget til å gå til et karantenehotell er helt uakseptabelt!

Med vennlig hilsen