Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 236251

Dato: 27.11.2020

Jeg er norsk statsborger med bostedsadresse i Danmark og har et sterkt ønske om å komme hjem til jul. Som ung og relativt nyetablert i København er arbeidshverdagen ensom under koronatider, og det å få komme hjem over julen har lenge vært et lyspunkt å glede seg til. Med koronahotell ser jeg det ikke som en mulighet å komme hjem da dette ville tært for hardt på min psykiske helse, for ikke å nevne at det er en betydelig kostnad. Jeg føler meg derfor ikke velkommen i mitt hjemland og urettferdig behandlet i forhold til andre grupper som er gitt unntak for regelen om å oppholde seg på hotell i 10 døgn.

Jeg, som mange andre, har flere egnede oppholdssted å benytte meg av i Norge for å gjennomføre karantenetiden på en forsvarlig måte. Det å eie bolig blir klassediskriminerende og selv om jeg forstår at det er enklere å oppvise dokumentasjon for eierforhold, syns jeg ikke at dette burde skille hvem som får komme hjem til jul og ikke.

Jeg håper virkelig at reglene endres. Er bevisgrunnlaget for at koronahotell er den beste løsningen der? Og hva med de andre konsekvensene, slik som forverret psykisk og fysisk helse under oppholdet og mindre tillitt til koronahåndertingen og regjeringen. Jeg, som mange andre, følger alle restriksjoner og lever svært isolerte liv i andre land. Hvorfor får ikke vi samme tillitt som boligeiere, utenlandske arbeidere og studenter?

Jeg håper virkelig at dere tar dette til betraktning og åpner for at norske statsborgere kan få gjennomføre karantenetiden på andre egnede oppholdssted enn karantenehotell/isolasjonshotell.