Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 211377

Dato: 27.11.2020

Jeg er meget kritisk til at det forlanges at nordmenn som bor i utlandet uten å eie bolig i Norge nå skal tvinges til å bo på et Corona hotell på tross av at familien kan skaffe en trygg bolig hvor de kan tilbringe karantenetiden isolert.

Dere må forstå at det nå går ut over tillitten til styrende organer når tiltak mot smitte oppleves urettferdig og mot sin hensikt. Folket har stilt opp gang på gang i felles beste, men nå har grensen blitt passert.

-Jeg fant meg i å ha meget begrenset besøk til min døende mor i hennes 8 siste uker av livet - til det beste for fellesskapet.

-Jeg jobber som sykepleier på en Intensivavdeling - og har hatt hverdagen på jobb påvirket av nødvendige tiltak - til det beste for fellesskapet.

- Vi har alle sluttet å ha sosial kontakt. Ingen klemmer eller trøst i min mors begravelse - til det beste for fellesskapet.

- Min norske datters bryllup i vår ble kansellert - til det beste for fellesskapet.

- Min gravide datter og hennes engelske ektemann skal omsider komme til Norge fra England for å feire jul med oss - inklusiv 10 dagers karantene i egen leilighet hvor de kan isoleres og ha hjemmekontor. Da vil dere sende de på et hotell med langt større smittetrykk enn de ville hatt i egen leilighet. Dette gir ingen mening!!! Og da mister vi tillit til at det bestemmes til beste for fellesskapet! Og på toppen av det hele skal rike nordmenn som bor i utlandet, men eier egen bolig få slippe karantene. Dere må da skjønne hvor urettferdig og urimelig dette er. Hensikten deres er nok å hindre alle som bor i utlandet å komme hjem i det hele tatt . Vi som kan dokumentere at smittehensyn vil bli ivarettatt - og langt bedre enn på et hotell med mange potensielle smittekilder - må få vist tillit til at vi faktisk gjør det.

Tillit går begge veier, det må dere huske på.