Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 194124

Dato: 27.11.2020

Jeg vet ikke helt hva som har skjedd internt i prosessen med å sette opp ordningen med Korona-hotell. Bare sånn at det er klart fra denne kanten, det er ikke for sent å snu. Det er helt klart at dere ikke hadde tenkt gjennom alle implikasjonene som kom med denne ordningen. Jeg skjønner også at behovet for å fremstå sterk og ikke vaklende har blitt styrende her - men dette kan ikke være grunnlaget for å videreføre policy som rett og slett ikke henger på greip.

Om dere må ha denne ordningen, fiks i hvert fall det som minst av alt henger på greip. Det at man må eie et hus er en usosial ordning. Hvorfor skal man ikke kunne vise at man har skrevet under leiekontrakt ved den relevante boligen / vise at man skal bo hos personen som har skrevet under leiekontrakt for den aktuelle boligen?

Man kunne fortsatt å skrive om alle fallgruvene ved det praktiske rundt hotellet, men det tror jeg dere har klart for dere innen nå...