Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 473289

Dato: 26.11.2020

Dette forslaget er helt urimelig, og virker som en "lett løsning" for å unngå andre type konflikter, ved å ikke gå nærmere inn på hvor det største smittetrykket kommer fra.

Hvis det er arbeidsinnvandring fra land som f.eks Polen som er problemet, så stå ved det.

Det er uaksetabelt at f.eks norske statsborgere som bor og jobber i utlandet, er tvunget til å betale av egen lomme for karantenehotell, når de fleste har tilgang på annen egnet bolig, enten hos foreldre, hytte, eller til og med en tom leilighet å avholde karantene i.

Jeg har forståelse for at man ønsker mindre innreise til Norge for å unngå økt smittetrykk, men jeg er sikker på at med alle de kompetente menneskene som sitter på diverse ministerposter i den norske regjeringen, så må man kunne finne en bedre løsning enn dette.

Jeg tror simpelthen ikke på at dette er det beste dere kan gjøre. Vi skal alle gjøre vårt, for å stoppe smittespredning, men å skape økt økonomisk stress, ensomhet og depresjon blant folk, i en allerede anstrengt situasjon, ved å innføre karantenehotell, er ikke svaret. Det er bare å skyve problemene foran seg, og over i en annen grøft.

Nei. Det er en ommer, som vi sier i Danmark.