Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 431729

Dato: 26.11.2020

Det burde åpnes for at nordmenn, og deres samlevere/partnerer, kan utføre karantenen i et egnet oppholdssted. En nordmann som eier en bolig, er ingen mindre smittetrussel enn en nordmann og deres samlevere som ikke eier bolig, men har mulighet til å utføre karantenen forsvarlig.

Det skrives ingenting om barnas rettigheter på et karantenehotell. I FNs barnekonvensjon fastsetter i artikkel 3 at ved alle handlinger som berører barn, «skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». Hvordan kan en barnefamilie oppholde seg på et lite hotellrom i 10 dager, uten tilgang til kjøkken? Hvordan er det forsvarlig at en baby skal krabbe rundt på et teppegulv, hvor det potenssielt har vært en smittet person som bodde på rommet tidligere? Hvordan kan modersmelkerstatning lages forsvarlig, hvis det ikke er muligheter til å sterilisere utstyr?

Viser til inspirasjon fra Danmark (https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark/for-personer-med-bopael-i-karantaenelande):

"Personer med bopæl i et karantæneland-/region må rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål:

Er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn og stedbarnebarn til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding.

Er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, søskende, stedsøskende, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, barnebarn eller stedbarnebarn til en dansker, der bor i udlandet, såfremt du i øvrigt lovligt kan rejse ind i Danmark. Indrejsen skal ske sammen med det danske familiemedlem."

Karantenehotell burde kun være for utlendinger som ikke har et anerkjennelsesværdig formål, og ikke kan dokumentere trygt oppholdsted.