Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133792

Dato: 26.11.2020

Tvang /plikt til karantenehotell er for mange en belastning av både tid og penger man ikke har som fulltidsarbeidende i utlandet. Det at studenter får unntak fordi de er unge og kanskje tjener mindre er ikke god nok grunn. Det finnes mange voksne studenter og det finnes mange unge i full jobb. I land som f.eks Storbritannia tjener man svært lite på minstelønn og det å betale 5000 for et hotell og i tillegg flybillet/annen transport blir en stor utgift for mange, spesielt rett før jul.

Unntaket med å eie bolig mot å ha egnet sted som er attestert/bevist (f.eks leie av bolig, hytte i familien eller annet egnet isolert sted) bør fjernes helt. Viser til hva kravet var før det ble endret over natta - det var da tillatt med egnet sted man selv kunne skaffe og dokumentere. Dette bør bli tilfellet igjen. Det er mye tryggere for enkeltindivider å ta karantene på eget sted enn å sette alle på et hotell sammen.

Om karantenehotell-ordningen ikke kan endres må det tilrettelegges mye bedre for de som er der. Familier må få tilrettelagt for små barn med tanke på barnesenger, sted de kan leke og bevege seg på og mulighet for f.eks oppvarming av babymat og melk.

Rommene må vaskes mye bedre. Historier om snusbokser og matrester ved sengen er ikke bra nok hygiene når dette skal være et karantenested.

Internett-tilgang må være bedre for alle de som ikke har mulighet til å ta disse ti dagene fri fra jobb. Det må være mulighet til å kunne jobbe derfra.

I Storbritannia er det nå innført at hvis man tar en korona-test etter 5 dager i isolasjon og får negativt svar kan man avslutte karantenen. Dette er noe som bør vurderes for å forkorte oppholde på hotellet og halvere kostnaden. Det bør også nevnes at det generelt ikke er krav om karantenehotell i Storbritannia, men isolasjon i eget hjem/egnet sted. Man blir oppringt 2-3 ganger i løpet av karantenen for å sjekke at personen er der de skal være.

Avslutningsvis mener jeg det er mye ulogisk i disse kravene og det strider imot både grunnlov og personvernlov. Ingen skal tvinges til isolasjon, spesielt ikke under så dårlige forhold.

Det er ingen logisk bakgrunn for hvorfor man eie bolig eller være student for å kunne få unntak. Viruset ser ikke forskjell på hverken studenter eller boligkontrakter.